12 November 2012

"Vreme Ludo" - Miloš Balmazović

Ne znam kada,
ne sećam se
ali došlo je.
Jedne kišne večeri
skitnica mala,
ljupkog pogleda,
milog glasa,
samo je tražila
sklonište od kiše.

Bez razmišljanja
pustih je da uđe,
da preko praga
pređe mog,
samo dok kiša
prođe jesenja.

Pameti moja,
gde si bila tad'
da sprečiš
ambisov pad?
Falio mi je
da prespavam
kobnu nam noć,
sada za borbu
treba nam moć.

Idi od mene,
idi od nas.
Iskoristi čas,
dok još marim
za nas...

Samo idi, Vreme Ludo...

No comments:

Post a Comment