20 September 2012

"Hoću li ikada" - Laza Kostić

Hoću li ikada
sakupljati mrvice jeseni s ulica
i skidati ti ljubav sa obraza
ja koji živim bez dokaza
i bez tvoje nežne reči

Hoću li ikada
tvoje jutro prepoznati rano
uz kafu
i misao o kojoj sam pisao
o kojoj sam sanjao još pre

Hoću li ikada
nekada
u nekom gradu Evrope
svejedno na severu ili jugu
preboleti s tobom tugu koju nosim

jer duša je moja tebi data
iza nekih prozora od zlata
koji gledaju u tvoje snove

Hoću li ikada
s tobom imati
tebi dati i od tebe primati

da mi budu sretni prijatelji
i ovo lišće da zazeleni
da mi počne život tamo
odakle si došla

i donela mirise puteva
i mesta gde si me našla