20 March 2012

"Nije za mene?" - Goran Tadić

Nisam ja za tebe, reče.
Za koga si? Ko je za tebe?
Ne pitah je, iz pristojnosti,
al’ pitam se sada
i pitaću se sve dok se ne uverim
da je za nju neko ko nije ja.
Sigurno jeste. Mora biti.
Nisu svi ja.

Ko je za mene? Za koga sam?
Ona zna da za nju nisam.
Ona sve zna, ali za moje dobro
ne govori, voli me.
Ne razumem ja to...

Kajaću se zbog ovoga, reče.
Kaje li se što nije za mene?
Kaje li se što nisam za nikoga?
Ma, dobro je ona,
ne bi daleko dogurala
kada bi se kajala zbog svih nas,
koji nismo za nju i za koje ona nije.