12 November 2012

"Ne dozvoljavam" - Miloš Balmazović

Ne dozvoljavam,
kiši da spere
otisak tvog poljupca,
sa mojih usana,
željnih tvog tela.

Ne dozvoljavam,
Suncu da otopi
otiske dlanova tvojih,
sa mog lica umornog
od lutanja kroz daljine.

Ne dozvoljavam,
vetru da oduva
dodir tvoj
iz moje kose,
razbarušene od snova.

Ne dozvoljavam,
dugi da se uvuče
u moje oči rosne,
jer znam...to nije most do tebe...

No comments:

Post a Comment