07 March 2011

"Izvini..." - Nepoznati autor

Izvini...
Za sve rečeno i nedorečeno,
Za sve javno i skriveno...

Izvini...
Za ono što je trebalo prećutati,
I za ono što je trebalo reći...


Oprosti...
Za poglede koje sam upućivala Tebi,
Tražeći te u drugima...


Oprosti...
Za sve granice koje sam prešla,
Oprosti i za one koje je trebalo da predjem...
A nisam.


Zaboravi...
Ono malo što rekoh,
I ono mnogo što prećutah...


Zaboravi...
Onu dugačku ćutnju...
Pričala bih ti o mnogo čemu,
Ali nisam mogla dozvoliti
da mi podrhtava glas...


Okreni se i zaboravi...
Onaj dodir u prolazu...
Ovu kišu i ovaj očajan dan...


Okreni se... Zovu te...
Zaboravi ovu zajedničku ćutnju kojom smo rekli previše,
I ono malo reči kojima nismo rekli ništa...


I molim te,
ne pitaj me šta sam htela reći...

1 comment: