21 March 2016

Milan Rakić - Lepota

Jest, nema na tebi nijednoga dela da se mome oku mogao da skrije, nijednog prevoja blistavog ti tela da se moj poljubac na nj spustio nije. Znam te tako dobro: u rastanka čase ti preda me stupaš sva sjajna i živa, znam kada će suze oko da ti kvase, znam kad ti se duša miloštom preliva, a kad u njoj nosiš svu toplinu Juga...
Pa ipak si svakog dana nova meni, uvek nova, uvek tako čudno druga, i nikada slična jučeranjoj ženi. Ta moć tvoja čudna zaslepljava mene raznovrsnim sjajem, mirisom, i bojom. - Oh, budi jedanput ko i druge žene, da odahnem najzad pred lepotom tvojom.

No comments:

Post a Comment